Virtuální servery - konsolidace

Virtualizace je moderní trend v oboru IT, který optimalizuje IT infrastrukturu. Díky virtualizaci je možné snížit celkové náklady a složitost, zvýšit dostupnost a výkon a vytvořit tak stabilní platformu pro budoucí růst infrastruktury. Díky virtualizaci serverů je možné několik desítek serverů konsolidovat do několika výkonných strojů. Novinkou a trendem je také využívání takzvaného Metoda, která se snaží efektivně využívat systémové prostředkygreen computingu. Virtuální stroj se z pohledu správy chová identicky jako fyzický server.


Přednosti virtuálních serverů

Ušetřete díky virtualizaci na výdajích za hardware, správu mnoha serverů, elektrickou energii, prostor a chlazení.

Hostitele pro virtuální servery provozujeme na kvalitním značkovém hardware. U kterého dbáme především na maximální výkon, stabilitu, ale také efektivní využití energie. Samozřejmostí je redundantní napájení a data chráněná pomocí RAID zaručuje provozuschopnost i v případě vypadnutí jednoho z disků a ve správné konfiguraci navíc zvyšuje výkon diskového subsystémuRAID.

co získáte

  • značnou úsporu nákladů a času
  • stabilitu a vysoký výkon
  • jednoduchou a pohodlnou správu
  • úsporu elektrické energie
  • flexibilní a rozšířitelné prostředí
  • neliší se od fyzického serveru