Rozsah poskytnutých služeb vychází z potřeb zákazníka. Můžeme poskytnout tech­nický dozor procesu upgrade systému SAP.

Budeme zodpovídat za kompletní provedení všech čin­ností, včetně návrhu upgradu.

Zajistíme technické vybavení, síťovou podporu, návrhy testů a provedení detailních uživatelských školení či migraci dat.

V současnosti je nejčastěji poskytovanou službou upgrade starších verzí SAP R/3 na verzi SAP ERP2005 ECC6.0. Několik úspěšných upgrade jsme již úspěšně dokončili, řada dalších probíhá nebo se připravuje. Předností novější verze, mimo mnoha jiných novinek, je zaručení dlouhodobé podpory – minimálně do roku 2013. Firma SAP pro verzi ECC6.0 garantuje průběžné doplňování funkcionality založené na Enterprise SOA.