SAP ERP

Informační systém SAP R/3 je integrovaný modulární on-line systém typu klient-server (3 vrstva architektura) pro zpraco­vání podnikových procesů (účetních, personálních, logistických, výrobních, plánovacích, řízení výroby, odbytu, údržby atd.). IS SAP R/3 splňuje požadavky kladené na podnikový informační systém pro velké až středně velké organizace.

SAP IS-U/CCS

Řešení SAP pro utilitní společnosti SAP IS-U/CCS pokrývá všechny procesy spojené s prodejem energií (elektřiny, plynu, tepla).

Komponenta systému SAP pro utilitní společnosti SAP IS-U/CCS standardně umožňuje:

  • v  správu obchodních a technických kmenových dat odběratelů;
  • v  správu cenových údajů a sazeb;
  • v  variabilní řízení termínů odečtu a zúčtovacích cyklů a zálohových plateb;
  • v  evidenci fakturačních měřidel, definování různých způsobů měření  a zpracování měření;
  • v  definování složitějších struktur s více měřidly;
  • v  variabilní organizaci, řízení odečtu, vstup odečtu do systému;
  • v  různé způsoby zúčtování a fakturace odběratelů, různé metody stanovení zálohových plateb, sdružené faktury, variabilní cykly zúčtování;
  • v  sledování závazků a pohledávek, nastavení upomínacích cyklů, penalizaci, zákazníka;
  • v  hotovostní platby, platební styk s bankou.

SAP Business Suite

Řešení pro jakýkoli podnik a jakýkoli proces

Aplikace SAP Business Suite pomohou řídit nejdůležitější podnikové procesy. Dohromady vytvořií těsnou integraci mezi podnikovými aplikacemi, která vám přinese hodnotu v každém ohledu a především v hodnotovém řetězci.

Základem aplikací SAP Business Suite je integrační a aplikační platforma SAP NetWeaver. Použití této platformy snižuje celkové náklady na vlastnictví napříč celým IT landscapem a podporuje rozvoj aplikací SAP Business Suite směrem k servisně orientované architektuře.

SAP CRM

V prostředí, kde mnoho společností ztratilo pojem o skutečném významu řízení vztahů se zákazníky (CRM), je nutné si připomenout o čem CRM vlastně je. CRM je o získávání a udržení zákazníků, zvyšování loajality zákazníků, porozumění zákazníkům a implementaci strategií zaměřených na zákazníky. Společnost, která je skutečně orientovaná na zákazníky, řídí svůj růst, udržuje si konkurenceschopnost a dosahuje provozní dokonalosti. Software SAP CRM již pomohl nejlepším společnostem ve více než 25 odvětvích vytvářet ty nejlepší vztahy se zákazníky díky porozumění potřebám zákazníků, zlepšením efektivity, zjednodušením kritických podnikových procesů a rychlou adaptací na měnící se potřeby podniku a zákazníků